เกี่ยวกับสมาคม

เมื่อแรกก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2471 นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมิได้มีแต่เด็กเล็ก ๆ เท่านั้น หากแต่มีนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ และเข้าเรียนในระดับต่างๆ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ของโรงเรียนนั้น ยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการจัดการเรียนการสอน ซิสเตอร์ที่บริหารและสอนในโรงเรียนจะกำหนดระดับชั้นเรียนของนักเรียนโดยพิจารณาอายุ การเรียนที่ได้เรียนมา และศักยภาพทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

More info

Lastest News

"อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง

ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์"

MD Activities

ค่ายอาสาป่าละอู 2563

กิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่หลากหลาย

More info

สวยได้กุศล ครั้งที่ 28

งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล

More info

Up Coming

No event found!

MD Souvenir

ยอดนิยม

Hand Sanitizing Spray
THB 59 Bath

View

ยอดนิยม

MD New Normal T-Shirt
THB 350 Bath

View

ใหม่

กางเกงเล แบบผูก
THB 500 Bath

View

ใหม่

กระเป๋าผ้า canvas สี ลาย Mater Dei
THB 430 Bath

View

วารสาร Serviam