ค่ายอาสาป่าละอู 2563

กิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่หลากหลาย

Read More

สวยได้กุศล ครั้งที่ 28

งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล

Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ

Read More

MD Run 2019

กิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่ทุกคนรอคอย ทั้งพี่ๆ นักเรียนเก่า น้องๆ นักเรียนปัจจุบัน และผู้ปกครอง

Read More

Taste of MATER DEI

งานรวมเมนูเด็ด เผ็ด อร่อย หาทานยากของศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ

Read More