การที่เราเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม มีชีวิตที่ดีในทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณครูที่อบรบสั่งสอนเรามา ทำให้เราได้รับทั้งวิชาการและในด้านของจิตวิญญาณการช่วยเหลือสังคม แต่วันนี้ครูของพวกเราก็เริ่มแก่ชราลงมากแล้ว ทางมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงมีความตั้งใจจะดูแลคุณครูหลังเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทุนในการรักษาเวลาที่เจ็บป่วย

ในปี พ.ศ 2557 ทางมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ตั้งโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโสสำหรับคุณครูซึ่งเกษียณอายุในแต่ละปี โดยนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยสามารถร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้หลายช่องทาง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของการดูแลคุณครูอาวุโสมาแตร์เดอีของเรา

ช่องทางการสนับสนุนโครงการพันดวงใจเพื่อคุณครูอาวุโส มีอีกหลายช่องทางด้วยกัน
ช่องทางที่ 1.การจ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี
ช่องทางที่ 2.เป็นการจ่ายผ่านธนาคาร ตามหมายเลขธนาคารที่ได้แจ้งไว้

โอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย”

ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 092-0-11737-6

ช่องทางที่ 3. คือเป็นการสนับสนุนตรงเข้าที่โรงเรียน
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2251-4047, 0-2254-9724-6 ต่อ 38
โทรสาร 0-2251-4047
ช่องทางที่ 4. ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น MD Run เป็นต้น
พวกเรานักเรียนมาแตร์ มาร่วมกันพันดวงใจของพวกเราเพื่อคุณครูอาวุโสของพวกเรากัน